Thursday, February 6, 2014

Diễn Đàn Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Việt Nam: Các linh mục Việt Nam kêu gọi hủy bỏ án tử hình

Diễn Đàn Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Việt Nam: Các linh mục Việt Nam kêu gọi hủy bỏ án tử hình: VRNs (05.02.2014) – Thừa Thiên Huế – Bản án tử hình đối với phạm nhân đã từ lâu không diễn tả sự công tâm của pháp luật, mà mang nặng tính...